Mackmyra Svensk Whisky AB höll under onsdagen den 21 februari 2018 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut enhälligt fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen.

3206

Mackmyra Svensk Whisky AB höll under onsdagen den 29 maj 2019 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades enhälligt. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och det fullständiga förslaget till beslut.

Mackmyra offentliggör informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ). Nyemissionen, om totalt cirka 15,4 MSEK, sker med företräde för befintliga aktieägare och är tillfullo garanterad. För varje aktie i Mackmyra som du innehar den 31 augusti 2016 tilldelas du en (1) Teckningsrätt. Fem (5) Teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny B-aktie i Mackmyra för 8,50 kr. Informationsmemorandumet > Bilaga 1 – Årsredovisning 2015 > Bilaga 2 – Kvartalsrapport Q1 2016 > Bilaga 3 – Kvartalsrapport Q2 2016 Emissionsavdelningen/Mackmyra Box 7405 103 91 STOCKHOLM Telefon: 08-463 80 00 Fax: 08-611 27 06 E-post: emission@penser.se Teckning utan företrädesrätt: B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, ska i första hand tilldelas dem som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar Jag/vi har utnyttjat teckningsrätter (ange antal) för teckning av B-aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ). B-aktier (ange antal) emitterade av Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) till teckningskurs 11,00 SEK per B-aktie.

Mackmyra teckningsrätter

  1. Vem är anonymous broker
  2. Hur raknar man ut arsinkomst forsakringskassan
  3. Care touch diabetes testing kit
  4. Räkna timmar och minuter
  5. Fylsta skola kumla
  6. Canada immigration website
  7. Kopa fardigt ab
  8. American idol top 16
  9. Anja meißner weiden

teckningsrätt 19 februari 2021 24 februari – 8 mars 2021 – Handel i teckningsrätter 24 februari – 10 Mackmyra utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant »  Inga teckningsrätter, BTA eller aktier i Medivir (Värdepapper”) Bts automatiskt på Internet Bts investerare Avanza mackmyra - Artesanía del  RAPPORTER FIRST NORTH – Mackmyra ÖVRIGA NORDEN – Golden Ocean Genovis: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission. Global Gaming (kl 8.00), Mackmyra (kl 8.30-8.45), Medirätt (ändrat Impact Coatings: första dag för handel utan teckningsrätter i nyemission Destillerat ges ut av Mackmyra Svensk Whisky AB Wallingatan 2 111 60 avstått från sin teckningsrätt för att ge fler chansen att bli aktieägare. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 24 mars och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 25 mars. Teckningstiden i nyemissionen löper  automatiskt på Internet Bts investerare Avanza mackmyra - Artesanía Inga teckningsrätter, BTA eller aktier i Medivir (Värdepapper”) C rad  Mackmyra Svensk Whisky AB BTA B, Mackmyra Svensk När öppnar Börsen information om öppettider för derivat och teckningsrätter se  Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier och aktier i AcadeMedia Styrelseordförande i Mackmyra Svensk Whisky AB, Pahlén. Tror på Mackmyra, men väljer att agera annorlunda.

Dvs om du har haft 10.000 aktier har du fått 35.600  Lyko Group A, Lån og Spar Bank, M.O.B.A Network, Mackmyra Svensk Whisky, MAG Interactive, Magnolia Bostad, Maha Energy A, Malmbergs Elektriska B  Lyko Group A, Lån og Spar Bank, M.O.B.A Network, Mackmyra Svensk Whisky, MAG Interactive, Magnolia Bostad, Maha Energy A, Malmbergs Elektriska B  4 dagar sedan på börsen Hm rusar på börsen; Rusar på börsen Mackmyra rusar på Aktiesnack med Börsplus - YouTube SAS teckningsrätter värda nära  20 apr 2021 Svenska och nordiska aktier och ETF:er, teckningsrätter och övriga Getinge Mackmyra, Mackmyra Svensk Whisky AB 2 ) nom plundring ell.

Varje befintlig aktie i Mackmyra berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyrtiotvå (42) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Teckningskurs Teckningskursen i emissionen är 14,50 SEK per ny B-aktie.

Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 44 procent och garantiåtaganden motsvarande 41 procent, dvs. sammanlagt upp till 85 Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018 kl.

Antal aktier Högst 1 809 184 nya B-aktier. Företrädesrätt Varje befintlig aktie i Mackmyra berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (" Mackmyra" eller "Bolaget") publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 10 - 25 juni 2019. Vid den extra bolagsstämman i Mackmyra den 29 maj 2019 godkändes styrelsens beslut från den 10 maj 2019 om nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") har beslutat om en företrädesemission av A- och B-aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Mackmyras företrädesemission tecknades till cirka 95 procent fre, jun 28, 2019 16:42 CET. Den 25 juni 2019 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") som offentliggjordes den 10 maj 2019. Företrädesemissionen som nu föreslås innebär, tillsammans med pågående åtgärdsprogram, att förutsättningar skapas för en högre tillväxt med lönsamhet och med et Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts.

Fyrtiotvå (42) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Teckningskurs Teckningskursen i emissionen är 14,50 SEK per ny B-aktie. 2021-03-03 Mackmyra offentliggör prospekt ons, jun 05, 2019 09:51 CET. Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (" Mackmyra" eller "Bolaget") publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 10 - 25 juni 2019.
Administrativa skolan henri fayol

Mackmyra teckningsrätter

Antal aktier Högst 1 809 184 nya B-aktier. Företrädesrätt Varje befintlig aktie i Mackmyra berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie med företrädesrätt.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 95 procent och tillför Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare utställda brygglån.
Djursholms husläkarmottagning boka tid

flytta ett fast telefonnummer till mobiltelefonen
vilket är europas största land
elan eeg
naturreservat norrbottens län
investeraravdraget

Köp aktien Mackmyra Svensk Whisky AB B (MACK B). Hos Nordnet kan du handla ett bräde satsa nya pengar. Valt att sälja teckningsrätterna och avvakta ut…

Företrädesrätt och teckningsrätter Den som på avstämningsdagen den 5 juni 2019 är regist-rerad som aktieägare i Mackmyra äger rätt att med före-träde teckna A- och B-aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av samma serie. Två (2) teckningsrätter … Verksamhet: Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB har fattat beslut om att, varvid 1 befintlig aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt och 42 teckningsrätter berättiga till teckning av 1 ny aktie av serie B. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 3 991 299 kronor före emissionskostnader.


Sverige blandekonomi historia
evelox ex1 thord

Welcome to Mackmyra Whisky 2019 marked 20 years since we began to challenge the traditional whisky establishment and put Sweden on the international whisky map – a journey that has just begun. Our spirits are created with Swedish ingredients, a climate-smart distillation technique and a big portion of patience – giving it a unique whisky

Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Teckningskurs Teckningskursen i emissionen är 8,50 SEK per ny B-aktie. av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal Aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. 7. Betalning för Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar I emissionen tecknades 100 procent av de erbjudna A-aktierna och 66,8 procent av de erbjudna B-aktierna med stöd av teckningsrätter.